Modlitwa do św faustyny

Czytelniku! Prosimy pamiętać, że wszelkie instrukcje i pomoce zawarte na naszej witrynie nie zastępują własnej konsultacji ze fachowcem/lekarzem. Korzystanie z treści zawartych na naszym blogu w praktyce zawsze powinno być konsultowane z odpowiednio wykwalifikowanym specjalistą. Redakcja i wydawcy naszego bloga nie ponoszą winy ze stosowania informacji zamieszczanych na stronie.

Modlitwa do św. Faustyny jest niezwykle ważnym elementem w duchowym życiu wielu katolików na całym świecie. Jest ona uważana za źródło Bożego Miłosierdzia, które jest centralnym dogmatem i aspektem duchowej nauki Kościoła Katolickiego. Modlitwa do św. Faustyny, oparta na nauce św. Faustyny Kowalskiej, jest jednym z kluczowych narzędzi umożliwiających wiernym zbliżenie się do Boga poprzez wyrażenie skruchy, ufności i prośby o Boże Miłosierdzie.

Święta Faustyna Kowalska, znana również jako Święta Faustyna z obrazem Jezusa Miłosiernego, jest postacią niezwykle istotną dla Kościoła. To właśnie ona odegrała kluczową rolę w przekazywaniu przesłania o Bożym Miłosierdziu, które otrzymała od samego Jezusa Chrystusa. Jej modlitwa i pisma, takie jak „Dzienniczek” oraz modlitwa „Jezu, ufam Tobie”, stały się integralną częścią życia wielu wiernych, którzy szukają zbawienia i łaski Bożego Miłosierdzia.

Modlitwa do św. Faustyny, zwłaszcza modlitwa „Jezu, ufam Tobie”, jest wyjątkowym wyrazem modlitwy wewnętrznej. Jest to prośba o Boże Miłosierdzie, które jest nieograniczone i niezważające na nasze grzechy. Ta modlitwa wyraża głęboką ufność w Boże Miłosierdzie i jest jednocześnie aktem skruchy oraz oddania się Bogu.

Modlitwa ta jest niezwykle popularna wśród katolików, zarówno w Polsce, gdzie św. Faustyna miała swoje korzenie, jak i na całym świecie. Jest często odmawiana zarówno na indywidualnych modlitwach, jak i podczas wspólnych nabożeństw. Wspólnoty religijne, parafie i sanktuaria często organizują specjalne msze i nabożeństwa ku czci św. Faustyny, podczas których ta modlitwa odgrywa kluczową rolę.

Nie można przecenić znaczenia modlitwy do św. Faustyny jako źródła Bożego Miłosierdzia. Jest to duchowe narzędzie, które pomaga w zrozumieniu i doświadczeniu nieskończonej miłości Boga wobec każdego człowieka. Jest to także modlitwa, która przypomina nam o naszych grzechach, a jednocześnie wskazuje na Boże Miłosierdzie, które jest zawsze gotowe nas objąć i przebaczyć.

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, modlitwa do św. Faustyny stanowi ukojenie dla dusz poszukujących sensu i duchowego wsparcia. Jest źródłem otuchy i nadziei dla tych, którzy zmagają się z trudnościami i próbami życiowymi. Jest to również manifestacja wiary w Boże Miłosierdzie, które jest dostępne dla każdego, kto z głębi serca woła: „Jezu, ufam Tobie. „

Modlitwa do św. Faustyny jest źródłem Bożego Miłosierdzia, które przemawia do serc wielu wiernych na całym świecie. To modlitwa, która wyraża naszą ufność i pokorę wobec Boga oraz przypomina nam o Jego nieograniczonej miłości i przebaczeniu. Jest ona nie tylko modlitwą, ale także drogowskazem duchowego rozwoju, który prowadzi nas ku zbawieniu i wiecznemu szczęściu.

Jak modlić się do św Faustyny Kowalskiej?

Pobożność wobec św. Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, jest znacznie rozpowszechniona i przyciąga wielu wiernych na całym świecie. Jej życie i duchowość stały się inspiracją dla wielu ludzi pragnących zbliżyć się do Źródła Bożego Miłosierdzia. Jednakże, jak modlić się do św. Faustyny? Jak można zrozumieć tę modlitwę w kontekście jej świętości i przesłania?

1. Początek modlitwy

Modlitwa do św. Faustyny Kowalskiej zaczyna się od otwarcia serca i umysłu na obecność Bożego Miłosierdzia. Przed rozpoczęciem modlitwy, zanurzmy się w kontemplacji, aby poczuć bliskość Boga i Jego miłosierdzia.

2. Oto kilka kroków, które pomogą modlić się do św. Faustyny:

3. Odkrycie jej życia i przesłania

Zanim przystąpimy do modlitwy, warto poznać życie św. Faustyny Kowalskiej oraz jej przesłanie. Przeczytajmy jej Dziennik, w którym zawarła wiele wskazówek dotyczących modlitwy i duchowości. To pozwoli nam lepiej zrozumieć jej duchową głębię i połączyć się z jej wizją Bożego Miłosierdzia.

4. Koronka do Miłosierdzia Bożego

Jedną z najważniejszych modlitw związanych ze św. Faustyną jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. To modlitwa, którą sama otrzymała od Jezusa, aby rozszerzyć promieniowanie Jego Miłosierdzia na cały świat. Modląc się Koronką, włączamy się w misję szerzenia Miłosierdzia Bożego.

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu

Święta Faustyna miała głębokie uczucie adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Możemy naśladować jej modlitwę, uczestnicząc w adoracji Eucharystii i medytując nad Miłosierdziem Bożym obecnym w Hostii.

6. Modlitwa uwielbienia i wdzięczności

Podobnie jak św. Faustyna, możemy w modlitwie wyrazić naszą wdzięczność Bogu za Jego ogromne Miłosierdzie. Warto również uwielbiać Boga za Jego miłość, obecność i dar życia wiecznego.

7. Różaniec Miłosierdzia Bożego

Różaniec Miłosierdzia Bożego jest kolejną modlitwą, która jest ściśle związana ze św. Faustyną. Modląc się nim, wzywamy Boże Miłosierdzie na nas i cały świat.

8. Ofiara miłosierdzia

Tak jak św. Faustyna, możemy ofiarować nasze codzienne trudy i cierpienia jako akt miłosierdzia, w intencji innych. Ta modlitwa ofiary jest drogą do dzielenia się miłością i wspierania innych w duchu Miłosierdzia Bożego.

9. Wyznawanie grzechów i uzyskiwanie przebaczenia

Modlitwa do św. Faustyny powinna także zawierać akt skruchy, wyznanie grzechów i prośbę o Boże miłosierdzie oraz łaskę nawrócenia. Jest to kluczowy element duchowości świętej Faustyny, która kładła duży nacisk na pojednanie z Bogiem.

10. Zakończenie modlitwy

Na zakończenie modlitwy do św. Faustyny Kowalskiej, warto prosić ją o wstawiennictwo przed Tronem Bożego Miłosierdzia. Święta Faustyna jest uważana za wielką orędowniczkę w sprawach Miłosierdzia Bożego i może wstawić się za nami przed Bogiem.

Modlitwa do św. Faustyny Kowalskiej jest drogą do Źródła Bożego Miłosierdzia. To głębokie połączenie z jej duchowością i wizją Miłosierdzia Bożego. Poprzez korzystanie z różnych modlitw i praktyk duchowych, możemy zbliżyć się do Boga i odczuć Jego Miłosierdzie w naszym życiu. Niech ta modlitwa stanie się dla nas mostem prowadzącym do Źródła Bożego Miłosierdzia, które jest nieskończone i otwarte dla wszystkich, którzy szukają Jego łaski.

modlitwa do faustyny

Modlitwa do św Faustyny o łaski i miłosierdzie

Święta Faustyna Kowalska, patronka Miłosierdzia Bożego i apostołka Bożego Miłosierdzia, jest postacią niezwykle istotną w historii Kościoła katolickiego. Jej życie i nauki przekazane przez nią zawarte w Dzienniczku, stanowią źródło inspiracji dla wielu wiernych na całym świecie. Modlitwa do św. Faustyny o łaski i miłosierdzie jest praktyką religijną, która wpisuje się w duch jej przesłania i stanowi źródło duchowego wzbogacenia.

Święta Faustyna Kowalska – Źródło Bożego Miłosierdzia

Święta Faustyna Kowalska jest uważana za głosicielkę przesłania Bożego Miłosierdzia. Jej życie, wypełnione wizjami i mistycznymi doświadczeniami, ukazało jej wielkość Bożego Miłosierdzia. W odpowiedzi na te objawienia, zapisanych w Dzienniczku św. Faustyny, Kościół katolicki ustanowił Niedzielę Miłosierdzia, która obchodzona jest w drugą niedzielę Wielkanocy. To właśnie wtedy, wierni modlą się o łaski i miłosierdzie, odwołując się do nauk i modlitw tej świętej.

Modlitwa do św. Faustyny jako akt duchowego zwrócenia

Modlitwa do św. Faustyny o łaski i miłosierdzie jest aktem duchowego zwrócenia się do świętej jako pośredniczki między człowiekiem a Bogiem. To jednocześnie prośba o wsparcie w dążeniu do doskonałości duchowej oraz o wyproszenie u Boga Bożego Miłosierdzia na konkretne potrzeby.

W modlitwie tej, wierni wyrażają swoje pragnienie miłosierdzia i przebaczenia oraz prosić o wsparcie w duchowej drodze. Jest to moment refleksji nad własnym życiem, grzechami i potrzebą Bożego Miłosierdzia, które może przemienić serce każdego człowieka.

Święta Faustyna jako wzór pokory i miłości bliźniego

Modlitwa do św. Faustyny o łaski i miłosierdzie ukierunkowuje także na naśladowanie jej przykładu w duchu pokory i miłości bliźniego. Święta Faustyna głosiła, że każdy człowiek jest godny miłosierdzia Bożego, niezależnie od swoich grzechów czy przewinień. To nauka, którą warto pielęgnować i praktykować w życiu codziennym.

Modlitwa jako źródło siły i nadziei

W modlitwie do św. Faustyny o łaski i miłosierdzie można odnaleźć źródło siły i nadziei. Święta ta była przekonana, że w każdym momencie można zwrócić się do Boga z modlitwą o przebaczenie i pomoc. To przekonanie daje ludziom poczucie bezpieczeństwa i pewności, że miłosierdzie Boże jest zawsze dostępne.

Modlitwa do św. Faustyny o łaski i miłosierdzie jest więc praktyką modlitewną, która łączy w sobie zarówno duchową głębię, jak i nadzieję na Boże Miłosierdzie. Jest to akt oddania się Bogu i prośba o wsparcie w dążeniu do doskonałości duchowej oraz przebaczenie grzechów. Jednocześnie jest to uczczenie świętej Faustyny Kowalskiej, która swoim życiem i naukami przyczyniła się do rozpowszechnienia przesłania Bożego Miłosierdzia na całym świecie. Niech modlitwa do niej będzie źródłem inspiracji i duchowego wzrostu dla każdego wiernego szukającego Bożego Miłosierdzia.

modlitwa do św faustyny kowalskiej

Święta Faustyna jako patronka miłosierdzia

Święta Faustyna Kowalska, znana również jako św. Faustyna, to postać, która zyskała szczególne miejsce w sercach wielu wiernych jako patronka miłosierdzia. Jej życie i duchowość były nierozerwalnie związane z przekazem o Bożym Miłosierdziu, którego stała się apostołką i orędowniczką. W kontekście modlitwy do św. Faustyny, można dostrzec głębszy sens i znaczenie jej roli jako patronki miłosierdzia.

Święta Faustyna Kowalska była mistyczką i zakonnicą, która żyła w pierwszej połowie XX wieku. Jej życie było nacechowane kontemplacją i oddaniem Bogu. Jednak to przesłanie o Bożym Miłosierdziu, które otrzymała od samego Jezusa, stało się centralnym punktem jej duchowości. Wizje i objawienia, których doświadczyła, ukazywały Boże Miłosierdzie jako nieskończoną łaskę, dostępną dla każdego człowieka, bez względu na grzechy czy przewinienia.

Faustyna Kowalska opisuje w swoim Dzienniczku, jak Jezus powiedział jej: „Rozszerzanie czci Miłosierdzia mojego to zadanie powierzone tobie, wyjątkowo. ” To zadanie stało się fundamentem jej życia zakonnego i misji, którą miała wypełnić jako orędowniczka miłosierdzia. Nie bez powodu jest dziś nazywana „apostołką Miłosierdzia Bożego” oraz „apostołką Miłosierdzia wewnętrznego i zewnętrznego.”

Jako patronka miłosierdzia, św. Faustyna pełni wiele funkcji w życiu duchowym wielu osób. Przede wszystkim stanowi inspirację do praktykowania miłosierdzia w codziennym życiu. Jej modlitwy i nauki skupiają się na potrzebach innych, na rozprzestrzenianiu Bożego Miłosierdzia w świecie i na nawoływaniu do miłosierdzia wobec grzeszników. To właśnie dzięki jej pośrednictwu, wierni modlą się o Miłosierdzie Boże dla siebie i innych.

W kontekście modlitwy do św. Faustyny, często korzysta się z jej słów i nauk. Jednym z najważniejszych modlitewników jest Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą przekazała św. Faustyna na podstawie objawień Jezusa. To modlitwa, która zawiera prośby o miłosierdzie dla całego świata, grzeszników oraz dusz w czyśćcu cierpiących. Święta Faustyna staje się wówczas pośrednikiem między ludźmi a samym Bogiem, przekazując ich modlitwy i prośby o miłosierdzie.

Jako patronka miłosierdzia, św. Faustyna ma również swój dzień obchodów w kalendarzu liturgicznym – Niedzielę Miłosierdzia. Jest to święto ustanowione przez papieża Jana Pawła II, który kanonizował św. Faustynę. W tym dniu wierni spotykają się, aby wspólnie modlić się o Boże Miłosierdzie i rozważać jego ogrom oraz dar miłosierdzia, który jest dostępny dla wszystkich.

Święta Faustyna jest nie tylko apostołką Bożego Miłosierdzia, ale również patronką miłosierdzia dla wszystkich wiernych. Jej życie, duchowość i modlitwy stanowią źródło inspiracji dla osób dążących do praktykowania miłosierdzia w codziennym życiu. Dzięki jej pośrednictwu i orędownictwu, modlitwa do św. Faustyny staje się źródłem nadziei i wsparcia dla tych, którzy szukają Miłosierdzia Bożego.

modlitwa do św siostry faustyny

Modlitwy za wstawiennictwem św Siostry Faustyny

Modlitwa za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny, apostołki Bożego Miłosierdzia, jest praktyką wielu wiernych, którzy szukają jej pośrednictwa w swoich próbach, cierpieniach i modlitwach. Siostra Faustyna, czyli Święta Faustyna Kowalska, była zakonnicą, mistyczką i apostołką Bożego Miłosierdzia. Jej życie i nauki zawarte w Dzienniczku stanowią źródło duchowego wsparcia dla wielu ludzi na całym świecie.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny jest praktyką, która opiera się na wierzeniach i nauczaniach tej świętej oraz na jej bliskiej relacji z Panem Jezusem. Siostra Faustyna była osobą szczególnie oddaną kultowi Bożego Miłosierdzia, a wizje, jakie otrzymała od Boga, zawierają wiele ważnych nauk dotyczących miłosierdzia, przebaczenia i miłości Boga do ludzi.

Wspólnota wierzących, która modli się za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny, oczekuje jej pośrednictwa w swoich potrzebach i zmartwieniach. Siostra Faustyna jest często postrzegana jako osoba, która ma szczególną więź z Panem Jezusem, co czyni jej modlitwy i prośby bardziej skutecznymi w oczach wielu wierzących.

W modlitwach za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny często wykorzystuje się fragmenty jej Dzienniczka, w których opisuje swoje osobiste doświadczenia duchowe oraz dialog z Jezusem. Są to fragmenty pełne mądrości i duchowej głębi, które mogą stanowić źródło inspiracji i wsparcia dla wszystkich, którzy się do nich odnoszą.

Siostra Faustyna podkreślała w swoim Dzienniczku znaczenie ufności w miłosierdzie Boże i potrzebę modlitwy za grzeszników. Wielu ludzi, którzy modlą się za wstawiennictwem tej świętej, doświadcza duchowego przemiany i poczucia, że są objęci Bożym miłosierdziem.

Modlitwy za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny mają na celu prośby o łaski i dary duchowe, leczenie chorób, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, czy też uzdrowienie relacji międzyludzkich. Wierzący, którzy kierują się ku jej wstawiennictwu, czują, że znajdują wsparcie w jej świętym przykładzie i nauczaniach.

Jest to praktyka, która łączy duchowo ludzi na całym świecie, ponieważ Siostra Faustyna jest jednym z najważniejszych apostołów miłosierdzia Bożego. Jej życie i nauki są źródłem nadziei i inspiracji dla wielu, a modlitwy za jej wstawiennictwem pozostają aktem ufności w Boże miłosierdzie.

Warto podkreślić, że modlitwa za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny jest praktyką żywą nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, gdzie jej kult jest coraz bardziej rozpowszechniony. To świadczy o znaczeniu jej spuścizny duchowej i jej roli jako świętej, która pomaga ludziom zbliżyć się do Boga i doświadczyć Jego miłosierdzia.

Wszelkie modlitwy i prośby kierowane za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny są wyrazem głębokiej wiary i nadziei, że Boże Miłosierdzie jest dostępne dla każdego, kto z pokorą i ufnością zwraca się do Boga. Modlitwa ta staje się więc źródłem siły i wsparcia dla wszystkich, którzy ją praktykują, i stanowi część większej tradycji kultu Bożego Miłosierdzia, która ma swoje korzenie w nauczaniach tej wielkiej świętej.

W zakończeniu, modlitwa za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny jest praktyką, która ukierunkowuje naszą duchową podróż ku miłości, miłosierdziu i przebaczeniu. To droga, na której Siostra Faustyna idzie przed nami jako przewodniczka i orędowniczka. Jej nauki pozostają źródłem mocy i inspiracji dla wszystkich, którzy szukają bliskości Boga i pragną żyć według zasad miłosierdzia, które tak mocno promowała.

modlitwa o wstawiennictwo św faustyny

Dlaczego warto modlić się do świętej Faustyny?

Święta Faustyna Kowalska, znana również jako św. Faustyna, jest postacią szczególnie istotną w kontekście modlitwy i duchowego życia katolików. Jej życie i posługa są ściśle związane z przekazywaniem orędzia Bożego Miłosierdzia, co czyni ją obiektem szczególnego kultu w Kościele katolickim. Dlatego warto zastanowić się, dlaczego warto modlić się do św. Faustyny i jakie korzyści duchowe można z tego czerpać.

1. Przekazanie orędzia Bożego Miłosierdzia
Modlitwa do św. Faustyny jest nieodłącznie związana z przekazywaniem orędzia Bożego Miłosierdzia. Święta Faustyna otrzymała wizje i objawienia od Pana Jezusa, które skupiały się na Jego nieskończonym miłosierdziu wobec ludzi. Modlitwa do niej staje się zatem sposobem na nawiązanie łączności z tym przesłaniem i zbliżenie się do Boga, który obdarza nas swoim miłosierdziem.

2. Wzór życia duchowego
Święta Faustyna jest także wzorem życia duchowego. Jej skromność, pokora, oddanie Bogu i bliźnim stanowią inspirację dla wielu wierzących. Modlitwa do niej pozwala nam prosić o łaskę naśladowania jej cnót i stawania się lepszymi ludźmi, bardziej oddanymi Bogu.

3. Wspieranie w trudnych chwilach
Modlitwa do świętej Faustyny może być źródłem wsparcia w trudnych chwilach życia. Święta ta zyskała miano „apostołki Bożego Miłosierdzia” i jest znana z tego, że pomagała ludziom w ich próbach i cierpieniach. Modląc się do niej, możemy prosić o siłę i pocieszenie w trudnych momentach.

4. Wzmacnianie więzi z Kościołem
Święta Faustyna jest kanonizowaną świętą Kościoła katolickiego, a jej kult jest ściśle związany z oficjalnym nauczaniem Kościoła. Modlitwa do niej jest zatem sposobem na wzmacnianie więzi z Kościołem i korzystanie z duchowego dziedzictwa katolickiego.

5. Możliwość wstawiennictwa
W modlitwie do świętej Faustyny można również prosić o wstawiennictwo w konkretnych intencjach. Wierzący wierzą, że św. Faustyna w niebie modli się za naszą prośbą i przekazuje ją Bogu. To daje poczucie, że nie jesteśmy sami w swoich modlitwach i troskach.

Modlitwa do świętej Faustyny jest istotna ze względu na jej rolę jako przekazicielki orędzia Bożego Miłosierdzia, wzór życia duchowego, źródło wsparcia w trudnych chwilach, możliwość wzmacniania więzi z Kościołem oraz szansę na wstawiennictwo. Jest to praktyka, która pomaga wielu wiernym zbliżyć się do Boga i czerpać duchowe bogactwo z jej życia i posługi.

modlitwa do św faustyny

Odkryj potęgę modlitwy do św Faustyny Kowalskiej

Modlitwa do św. Faustyny Kowalskiej stanowi nieoceniony skarb w dziedzinie duchowości i oddania czci Bożemu Miłosierdziu. To modlitwa, która przenika serca wierzących, niosąc ze sobą głęboką duchową moc. W niniejszym tekście skupimy się na odkryciu potęgi tej modlitwy i jej znaczeniu w życiu współczesnych wiernych.

Dziedzictwo Świętej Faustyny

Święta Faustyna Kowalska, znana jako „Apostołka Miłosierdzia Bożego,” była polską zakonnicą, która w latach 30. XX wieku otrzymała od Boga objawienia dotyczące Miłosierdzia Bożego. Te objawienia zostały zawarte w jej Dzienniczku, a jednym z najważniejszych przekazów było nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, które zawiera modlitwę do św. Faustyny.

Potęga Modlitwy do Świętej Faustyny

Modlitwa do św. Faustyny jest niezwykle silnym narzędziem duchowym, które pozwala wiernym zbliżyć się do Boga poprzez oddawanie czci Jego Miłosierdziu. Jest to modlitwa oparta na słowach samej świętej i ma wielki wpływ na życie modlących się. Odkrycie potęgi tej modlitwy oznacza odkrycie głębokiej więzi z Bogiem i doświadczenie Jego miłosierdzia.

W modlitwie do św. Faustyny wyrażamy naszą wiarę w Boże Miłosierdzie i prosimy o jego łaskę. To także moment refleksji nad naszym życiem, grzechami i potrzebami, które kierujemy ku Bogu w akcie zawierzenia. Wspólna modlitwa do św. Faustyny w parafiach i wspólnotach religijnych umacnia więzi społeczne i duchowe między wiernymi.

Źródło Bożego Miłosierdzia

Modlitwa do św. Faustyny to nie tylko wyraz oddania czci świętej zakonnicy, ale przede wszystkim akt zawierzenia Bogu jako Źródłu Miłosierdzia. Dla wielu wierzących jest to droga do uzdrowienia duchowego i przebaczenia. Modląc się do św. Faustyny, ludzie odkrywają, że Miłosierdzie Boże jest dostępne dla każdego, niezależnie od przeszłych błędów.

Odkryj Potęgę Modlitwy

Odkrycie potęgi modlitwy do św. Faustyny Kowalskiej wiąże się z głębokim zrozumieniem i zaakceptowaniem Miłosierdzia Bożego. Modlitwa ta może prowadzić do nawrócenia, przemiany duchowej i doświadczenia Bożej obecności w codziennym życiu. To także sposób na uzyskanie wsparcia w trudnych chwilach i modlitwę za innych.

W świecie pełnym zgiełku i niepokoju, modlitwa do św. Faustyny może stanowić spokojne ukojenie i duchowe wsparcie. To narzędzie, które pozwala znaleźć sens i cel w życiu, odkryć Boże Miłosierdzie w każdym dniu i praktykować miłosierdzie wobec innych.

Modlitwa do św. Faustyny Kowalskiej jest źródłem duchowej mocy i Miłosierdzia Bożego. Odkrycie jej potęgi to głębsze zrozumienie i przeżycie duchowości, która wpływa na życie każdego wierzącego. To narzędzie oddawania czci Bogu, refleksji nad własnym życiem oraz wsparcia dla siebie i innych. Odkryj potęgę modlitwy do św. Faustyny i otwórz się na Boże Miłosierdzie, które nigdy nie ustaje w swojej hojności i miłości.

One thought on “Modlitwa do św faustyny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × dwa =